Prowadzimy rekrutację

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowiska:

  • Geologa - osobę z wyższym wykształceniem geologicznym o specjalności hydrogeologia lub geologia inżynierska (dopuszczamy możliwość zatrudnienia studenta 5 roku)

  • Inżyniera budownictwa - specjalności geotechnika lub budownictwo drogowe (dopuszczamy możliwość zatrudnienia studenta 5 roku)

  • Wiertacza - mechanika - osobę chcącą się kształcić i zdobywać uprawnienia do prowadzenia zmechanizowanych prac wiertniczych. Wymagane prawo jazdy kategorii co najmniej B (preferowane C, lub B+E). Wykształcenie średnie techniczne.

Oferujemy możliwość zdobywania doświadczenia, wykonywanie prac niezbędnych do zdobycia uprawnień zawodowych, pracę w młodym zespole, wpływ na rozwój firmy oraz zarobki adekwatne do zaangażowania i postępów w pracy.

Aplikuj na office@geoprogram.pl