Geotechnika i geologia inżynierska

Dla naszych klientów świadczymy kompleksowe usługi geotechniczne:

 • Dla koncepcji funkcjonalno-użytkowych i założeń ekonomicznych opracowujemy opracowania o charakterze studialno-analitycznym, uzupełnione wstępnymi badaniami  podłoża,
 • Do projektu  opracowujemy opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża oraz w złożonych warunkach dokumentacje geologiczno-inżynierskie, wraz z wymaganymi uzgodnieniami z organami administracji,
 • Weryfikacja rozpoznania warunków geologicznych na etapie przygotowywania ofert przez Generalnych Wykonawców lub oceny niezgodności staniu istniejącego z dokumentacją projektową,
 • Obsługa geotechniczna budowy - bezpośrednio w każdym wykopie potwierdzamy założenia projektowe, lub wspólnie z projektantem i wykonawcą je weryfikujemy.

Posiadany nowoczesny sprzęt polowy oraz własne laboratorium geotechniczne pozwalają nam samodzielnie prowadzić prace badawcze zgodnie z obowiązującymi normami i oczekiwaniami klientów.

Stosowane specjalistyczne i biurowe oprogramowanie przyczyniają się do przyspieszenia prac kameralnych, zwiększenia czytelności opracowań oraz możliwości przesyłania wyników prac w wersji elektronicznej.

 

Dotychczas opracowaliśmy przeszło ponad 1000 dokumentacji, opinii geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich głównie dla budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego oraz drogowego między innymi:

 • Oceny i obliczenia stateczności zboczy,
 • Mapy Zagrożeń Ruchami Masowymi Miasta Bydgoszczy, Rejestr terenów zagrożonych Osuwiskami Doliny Wisły (gm. Dobrcz, Osielsko),
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i Opinie geotechniczne dla posadowienia farm wiatrowych w Polsce,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów hotelowych, zabytkowych, przemysłowych na terenie całej Polski,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów gospodarki odpadami (składowiska odpadów, Zakład Termicznego Przekształcenia Odpadów, REMNONDIS, ProNatura),
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne dla posadowienia obiektów budownictwa drogowego, w tym estakad i mostów.
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów budownictwa wodnego  (przebudowy portów morskich; Kołobrzeg, Mrzeżyno, modernizacja śluz i nabrzeży),
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i prace studialne do projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu osiedli w Bydgoszczy,
 • Dokumentacje i opinie geotechniczne określające warunki posadowienia centrów i galerii handlowych ok. 20 obiektów: min. Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Ełk, Puławy, Gdynia, Inowrocław,
 • Dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia hal przemysłowych np. MPL, BPPT, APV, Metalcynk, Genderka, Sanitec Koło, Alstom Elbląg, SUMIKA oraz Sharp Warehouse Ostaszewo,