Geotechniczna obsługa budowy

Na etapie robót ziemnych i fundamentowych oceniamy zgodność założeń projektowych ze stanem faktycznym w wykopach fundamentowych. Prowadzimy nadzór nad prawidłowym formowaniem i zagęszczaniem nasypów budowlanych i drogowych, podsypek, zasypek - przy pomocy sondowań dynamicznych, badań Proctora oraz ugięć dynamicznych. Oceniamy też nośność i odkształcalność podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie i gruntów stabilizowanych spoiwami - przy pomocy obciążeń statycznych płytą VSS. Dotychczas uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu dużych inwestycjach.

 

Wybrane inwestycje obsługiwane przez naszą firmę:

  • Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTOPK) z obiektami towarzyszącymi,
  • Centrum Dystrybucyjne LIDL – hala ponad 40000m2,
  • Park  Przemysłowy w Solcu Kujawskim
  • Hale Sanitec Koło na obszarze 4,5ha
  • Centra Handlowe: (Inowrocław, Kaufland Bydgoszcz, Galeria Pomorska),
  • Modernizacja wałów przeciwpowodziowych Wisły i Wdy,
  • Hale produkcyjne i magazynowych fabryk w Ostaszewie (np. U-Tec, SUMIKA Warehouse, SUMIKA Chemical Factory, SHARP Warehouse, KIMOTO)
  • Hale produkcyjne i magazynowe (Metalcynk, Neupack, Metalco, Genderka, Remondis),
  • Liczne inwestycje drogowe,
  • Obsługa geotechniczna budowy stacji paliw koncernów PKN ORLEN S.A., LOTOS, SHELL, STATOIL,.