Monitoring środowiska (piezometry)

Dla obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne, projektujemy oraz montujemy otwory obserwacyjne (piezometry) pozwalające na pobór prób wody do analiz chemicznych i ocenę zmienności.

Posiadany sprzęt umożliwia montaż piezometrów o głębokości ok. 30m.

Stosowany bardzo nowoczesny system świdrów z wewnętrznym przewodem rurowym wielokrotnie przyspiesza prace polowe, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, minimalizuje też ilość urobku powstającą na budowie.

 

Dotychczas zamontowaliśmy i dozorowaliśmy wiercenia piezometrów:

  • Na ponad 100 stacjach sieci PKN ORLEN S.A., STATOIL, SHELL, NESTE, JET, AS24 oraz obiektach prywatnych,
  • Na terenie składowisk odpadów (Mrocza, Sadki, Żółwin,),
  • W rejonie komunalnych ujęć wody „Las Gdański”, „Czyżkówko”,
  • W granicach zakładów przemysłowych, sortowni odpadów, pól irygacyjnych,
  • W pobliżu budowli hydrotechnicznych (w celu kontroli przepływów podziemnych).