Hydrogeologia

Badania i analizy hydrogeologiczne stanowią obok geotechniki podstawowy kierunek naszej działalności.

Mając świadomość stopnia zagrożenia wód oraz nieodwracalność niektórych procesów, staramy się właściwie ocenić ryzyko wynikające z prowadzonej inwestycji i zaproponować rozwiązania technologiczne adekwatne do faktycznej sytuacji.

 

Wykonujemy:

 • Projekty robót geologicznych oraz dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne dla inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne (stacje i bazy paliw, zakłady i instalacje chemiczne, składowiska odpadów),
 • Projekty czasowych i stałych odwodnień budowlanych wraz z wymaganymi uzgodnieniami (dokumentacje hydrogeologiczne, pozwolenia wodno-prawne),
 • Dokumentacje ujęć wód podziemnych,
 • Projekty  stref ochronnych dla ujęć wód podziemnych,
 • Projekty sieci monitoringu wód podziemnych.

Dotychczas wykonane projekty

 • Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne, wraz z oceną stopnia zanieczyszczenia terenu dla ponad 80 stacji paliw koncernów PKN ORLEN S.A., STATOIL, SHELL, JET oraz prywatnych inwestorów,
 • Dokumentacje hydrogeologiczne dla biogazowni i zbiorników pofermentacyjnych (Liszkowo, Buczek), cmentarzy komunalnych,
 • Dokumentacje hydrogeologiczne składowisk odpadów komunalnych (Sadki, Mrocza, Żółwin - współautorstwo),
 • Projekty odwodnień wgłębnych wraz z uzgodnieniami (Park Przemysłowy Solec Kujawski, Bydgoszcz przepompowania PS-1 – obiekt w awarii budowlanej w rezultacie przebicia hydraulicznego i samowypływu wody, stacje paliw SHELL, STATOIL, oczyszczalnie ścieków, podziemne kondygnacje budynków mieszkalnych),
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne ujęć wód podziemnych: (gmina Dobre, Wytwórnia Mączki Ilno, POD Władysławowo inne),
 • Projekty likwidacji i likwidacje studni głębinowych, w tym artezyjskich rozpoznanych w głębokich wykopach (Bydgoszcz CH Focus Park, Bydgoszcz Grodzka, CH Drukarnia),
 • Projekty robót geologicznych oraz montaże systemów monitoringu dla kilkudziesięciu obiektów na terenie całego kraju,
 • Czynny udział w pracach hydrogeologicznych w ramach projektu nowego infiltracyjnego ujęcia wód podziemnych dla miasta Bydgoszczy.